Paxon er beviste på miljø og skal tilby prosjektadministrasjon innen fornybar Energi. Havvind, Vindmøller og Bio brensel er noen av de områdene vi tilbyr kompetanse.

Paxon skal tilby kompetanse til industrien. Olje og gass er helt naturlig for oss her på Vestlandet.

Paxon satser særskilt på havbruksnæringen både til lands og til vanns. Paxon tilbyr kompetanse på etablering og drift av oppdrettsanlegg.

Paxon tar digitalisering på alvor og skal tilby konsulenter til å bistå våre kunder i digitaliseringsprosesser. Vi skal også tilby elektronisk opplæring innen mange fag.

Paxon skal drive med utvikling av eiendom for sine kunder. Vi har kompetanse på alt fra planprogram, regulering, salg og gjennomføring.