Våre fagområder

Vi besitter verdifull kompetanse og lang erfaring innen flere områder for bygg- og anleggsbransjen – både i privat og offentlig næring.

>ENERGI

Paxon er opptatt av miljø og har sterk interesse for fornybar energi.  Vi tilbyr vår kompetanse innenfor områdene havvind, vindmøller og biobrensel.

>MARINE

Paxon har ledende erfaring innenfor havbruksnæringen i Norge når det gjelder etablering av oppdrettsanlegg til havs og på land. Vi kan vise til utførte oppdrag med meget gode referanser. Våre ansatte har både god kompetanse med etablering og drift av oppdrettsanlegg.

>INDUSTRI

Paxon har flere ressurser med kompetanse innenfor industrien, særlig olje og gass. Vi tilbyr prosjektledere og prosjektingeniører til dine prosjekt.

>EIENDOM

Paxon driver med utvikling av eiendom for sine kunder. Vi har kompetanse på alt fra planprogram, regulering, salg og gjennomføring.

>DIGITAL

Bygg og anleggsbransjen ligger bak når det gjelder digitalisering. Det er utfordringer knyttet til at det er en stor mengde aktører involvert i prosjektene med ulike verdikjeder, ulike digitaliseringsnivåer og digitaliseringsbehov. Vi i Paxon har derfor utviklet en prosjektportal/arena for samhandling på tvers av alle som er involvert i et byggeprosjekt. Denne får våre kunder tilgang til og gjør at alle til enhver tid er oppdatert på hva som skjer i prosjektet, og kan enkelt gå inn å oppdatere selv dersom det er ny status/endringer som flere bør vite om.

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen.