Våre referanser

2020 - pågår

K2 Bolig – Otterbeck Kvartalet

Kunde: K2 Bolig AS

Boligprosjekt med 37 leiligheter og en Coop Extra-butikk på hjørnetomten mellom Jens Otterbechs vei og Randabergveien på Byhaugen.

#Prosjektleder   #SHA

2019 - pågår

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – STUDIE FYLKESHUSET

Kunde: Rogaland fylkeskommune

Programmering og utvikling av eksisterende eiendom.

#Prosjektleder

2019 - pågår

Kanalpiren

Kunde: Hinna Park AS

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen AS og Acona AS

#Prosjektleder #SHA

2021 - pågår

Madlalia

Kunde: Solon Eiendom

Utviklingsfase med ca. 100 boliger med høy kvalitet på
Madla.

#Prosjektleder

2020 - pågår

ARK SITE 4016

Kunde: Smedvig Eiendom

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for bygg og anleggsbransjen.
Breeam sertifiseres til excellent, og Well til gold.
Totalt areal: 14.000 m2

#Prosjektleder #SHA

2019 - pågår

NORDSJØ KONTORPARK

Kunde: Base Property AS

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2019

KVEDNATUNET

Kunde: Grønhaug Eiendom AS

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

Kunde: Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

2019 - 2022

> AKSDALBYGGET

Kunde: Eikeskogvegen AS (Hatteland)

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. Bygget inneholder parkeringskjeller, kontorer til Rambase, Inosa og kontor og produksjonslokaler til Ydra.

Et enestående bygg som også inneholder sitt eget Autostorelager og proff lakk-kabin

Takterrasse til ansatte.

Bygget er utviklet med stor fokus på miljø og bærekraft. Egen solcellepark, stor energibrønnpark og eget reservestrømsaggregat om all strøm skulle bli borte.

Se video om Aksdalbygget

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder   #SHA   #Prosjekteringsledelse 

2021 - pågår

Herfo DSD Bygget

Rehabilitering/oppgradering av det ærverdige DSD Bygget (kontorbygget bak det nye DSD Front) i sentrum som er eid av Yuhong J. Hermansen.

#Prosjektledelse

2018 - pågår

Nybygg Lnett / Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av vernet rådhus til helsebygg.
Totalt areal: 14.500 m2

#Prosjektleder

2021

Kvitsøy fiskemottak

Kunde: Kvitsøy kommune

Rehabilitering av fiskemottak til forsamlingslokale og sesongbasert restaurant

#Prosjektleder #Byggherreombud #SHA

2019 - 2021

Kongsgata 52-60

Kunde: Metier OEC AS

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig trebebyggelse Areal totalt: 3.500 m2

#Byggherreombud

2019 - 2021

SÆVAREID FISKEANLEGG

Kunde: AS Sævareid fiskeanlegg

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann.
Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA