Referanseprosjekt

2019 - 2021

AS SÆVAREID FISKEANLEGG

Water treatment plant in fresh water.
New water treatment plant, purification of intake water 85m³ / min using drum filters, ozone and UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2021 - ongoing

Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av
vernet rådhus til helsebygg.
Total area: 14,500 m2

#Prosjektleder

2020 - ongoing

ARK SITE 4016

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for
Bygg og Anleggsbransjen. Breeam og Well sertifisert
Total area: 14,000 m2

#Prosjektleder

2021 - ongoing

Kongsgata 52-60

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig
trebebyggelse
Areal totalt: 3.500 m2

#Prosjektleder

2019 - 2021

Kanalpiren - Jåttå/Hinna Park

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000
m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen
AS og Acona AS.

#Prosjektleder

2021 - ongoing

MADLALIA

Development phase with approx. 100 homes with high quality at
Madla.

#Prosjektleder

2021 - ongoing

Kvitsøy Fiskemottak

Rehabilitation of fish reception for assembly hall and seasonal restaurant

#Prosjektleder

2019 - 2021

Rogaland Fylkeskommune - studie Fylkeshuset

Programming and development of existing property.

#Prosjektleder

2019 - ongoing

Nordsjø kontorpark

Office space of 15,000 square meters and close to 700 office spaces. Construction phase 1 is complete.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2017-2019

Kvednatunet

A modern housing project located by the hiking paradise Djupadalen. The area will be developed in several stages. Paxon was involved in the first construction phase.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

Lerøy Sjøtroll Kjærelva

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

2019 - ongoing

Hatteland bygget

New combination building in Aksdal Business Park. The building will contain offices for Rambase and offices and production premises for Ydra.

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder    #SHA   #Prosjekteringsledelse