SHA - koordinator

Byggherreforskriften stiller krav om SHA-koordinator i prosjekt hvor det enten er flere prosjekterende, eller det er flere utførende virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig, eller etter hverandre. Ved utpeking av koordinatoren stilles det krav til vurdering av rollekonflikt, og at denne dokumenteres. Rollen og oppgavene til SHA-koordinator følger av Byggherreforskriften, og skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Ansatte i Paxon har lang erfaring med å utøve rollen som SHA-koordinator.

Tjenester

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Er det noe du lurer på – ta kontakt med oss.