Byggeledelse

Byggelederens oppgave er å sørge for at prosjektet går smertefritt. Vi har byggeledere med byggteknisk erfaring, kompetanse, og høyt faglig nivå. Våre byggeledere følger opp og kontrollerer fremdrift, endringsmeldinger og gjennomføring i byggeperioden. Vi påser at utførende leverer i henhold til avtale, og at arbeidet på byggeplassen blir utført i henhold til kontraktfestede spesifikasjoner, mellom BH og utførende.

Tjenester

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Er det noe du lurer på – ta kontakt med oss.