Referanseprosjekt

2019 - pågår

Nordsjø kontorpark

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2020 - pågår

ARK SITE 4016

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for Bygg og Anleggsbransjen. Breeam og Well sertifisert
Totalt areal: 14.000 m2

#Prosjektleder

2021 - pågår

Kongsgata 52-60

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig trebebyggelse. Areal totalt: 3.500 m2

#Prosjektleder

2021 - pågår (antatt ferdigstillese 2026)

Nytorget

SVG Property (NT1 as – et selskap eid av SVG og Stavanger Utvikling). Nytt kontorbygg på ca 10 000 m2 med parkeringskjeller sentralt i Stavanger sentrum.

 #Prosjektleder  #Byggeleder  #SHA

2021 - pågår

MADLALIA

Utviklingsfase med ca. 100 boliger med høy kvalitet på Madla.

#Prosjektleder

2021 - pågår

Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av vernet rådhus til helsebygg. Totalt areal: 14.500 m2

#Prosjektleder

2021 - pågår

Kvitsøy Fiskemottak

Rehabilitering av fiskemottak til forsamlingslokale og sesongbasert restaurant

#Prosjektleder

2019 - 2022

Hatteland bygget

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. Bygget skal inneholde kontorer til Rambase og kontor og produksjonslokaer til Ydra.

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder    #SHA   #Prosjekteringsledelse

2019 - 2021

AS SÆVAREID FISKEANLEGG

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann. Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2019 - 2021

Kanalpiren - Jåttå/Hinna Park

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000 m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen
AS og Acona AS.

#Prosjektleder

2019 - 2021

Rogaland Fylkeskommune - studie Fylkeshuset

Programmering og utvikling av eksisterende eiendom.

#Prosjektleder

2019 - 2020

Settefiskeanlegg Lerøy Sjøtroll Kjærelva

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler. Slambehandlingsanlegg ble ferdigstilt i 2020. Vi har fremdeles engasjement med tanke på diverse ombygginger som flere kontorer og hybler.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

 

2017-2019

Kvednatunet

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA