Referanser Stavanger

2020 - pågår

K2 Bolig – Otterbeck Kvartalet

Kunde: K2 Bolig AS

Boligprosjekt med 37 leiligheter og en Coop Extra-butikk på hjørnetomten mellom Jens Otterbechs vei og Randabergveien på Byhaugen.

#Prosjektleder   #SHA

2019 - pågår

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – STUDIE FYLKESHUSET

Kunde: Rogaland fylkeskommune

Programmering og utvikling av eksisterende eiendom.

#Prosjektleder

2019 - pågår

Kanalpiren

Kunde: Hinna Park AS

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen AS og Acona AS

#Prosjektleder #SHA

2021 - pågår

Madlalia

Kunde: Solon Eiendom

Utviklingsfase med ca. 100 boliger med høy kvalitet på
Madla.

#Prosjektleder

2020 - pågår

ARK SITE 4016

Kunde: Smedvig Eiendom

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for bygg og anleggsbransjen.
Breeam sertifiseres til excellent, og Well til gold.
Totalt areal: 14.000 m2

#Prosjektleder #SHA

2021 - pågår

Herfo DSD Bygget

Rehabilitering/oppgradering av det ærverdige DSD Bygget (kontorbygget bak det nye DSD Front) i sentrum som er eid av Yuhong J. Hermansen.

#Prosjektledelse

2018 - pågår

Nybygg Lnett / Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av vernet rådhus til helsebygg.
Totalt areal: 14.500 m2

#Prosjektleder

2021

Kvitsøy fiskemottak

Kunde: Kvitsøy kommune

Rehabilitering av fiskemottak til forsamlingslokale og sesongbasert restaurant

#Prosjektleder #Byggherreombud #SHA

2019 - 2021

Kongsgata 52-60

Kunde: Metier OEC AS

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig trebebyggelse Areal totalt: 3.500 m2

#Byggherreombud