Referanser Stavanger

2024

Verven 4

Kunde: SVG Property

Ombygninger til nye leietakere i bygget, samt oppgradering av fellesarealer.

#Prosjektleder

2023 – d.d.

Lyse Blokk L

Kunde: Lyse Eiendom, Mariero AS

Rehabilitering og påbygg av eksisterende lagerbygg med tilhørende kontorer inkl. utomhus og fjernvarme. Ferdig produkt 3 kontor etasjer med forberedt for å bygge to ekstra etasjer.

#Prosjektleder 

2023 – d.d.

Lyse Blokk F

Kunde: Lyse Eiendom, Mariero AS

Rehabilitering av bilverksted og butikk til kontor og møteromspool.

#Prosjektleder #Byggeleder 

2023 – d.d.

Lyse Blokk E

Kunde: Lyse Eiendom, Mariero AS

Rehabilitering av kontoretasjer, kantine inkl. produksjonskjøkken, utomhus. Tilliggende bygningsmasse i daglig drift.

#Prosjektleder #SHA-koordinator KP/KU #Byggeleder

2023-2024

Vestre Svanholmen 3

Kunde: Laerdal Medical

Tidligere lagerhall som blir omgjort til Laerdal Medicals fabrikk, kontorbygget tilpasses, og en ny kantine blir en del av oppgraderingen.

#Prosjektleder #Leietaksrådgiver #Assisterende Prosjektleder #Anleggsleder #HMS Leder 

2022-2025

Bykronen

Kunde: K2 Bolig / Camar Eiendom

Boligprosjekt med 65 leiligheter fordelt på 4 blokker. Les mer om prosjektet på bykronen.no

#SHA koordinator KU

2020-2023

Mediegården

Kunde: Malling

Ombygging av flere deler av bygget i flere omganger for forskjellige leietakere. Riving av gammel innredning og tilpasning etter ny leietakers ønsker.

#Prosjektleder

2022 - 2023

Havnespeilet

Kunde: Malling

Ombygging av store deler av 3. etasje for to leietakere. Riving av gammel innredning og tilpasning etter ny leietakers ønsker.

#Prosjektleder

2023 – d.d.

Kannikgården

Kunde: Forus Areal AS

Prosjektutvikling og ombygging av Kannikgården sentralt i Stavanger.

#Prosjektleder #Prosjekteringsleder #Rådgivning

2024

Domkirkeplassen 3

Kunde: Camar

Ombygging for ny leietaker i 3 etasjer, bankvirksomhet. Fredet bygg.

#Prosjektleder

2022 – d.d.

Ankerkvartalet

Kunde: SVG Property

Prosjektutvikling/reguleringsfase for Ankerkvartalet – ca.15.000 m2 eks. bygningsmasse + 13.000 m2 nybygg

#Prosjektleder #Prosjekteringsleder #Rådgivning

2020 - pågår

K2 Bolig – Otterbeck Kvartalet

Kunde: K2 Bolig AS

Boligprosjekt med 37 leiligheter og en Coop Extra-butikk på hjørnetomten mellom Jens Otterbechs vei og Randabergveien på Byhaugen.

#Prosjektleder   #SHA koordinator

2019 - pågår

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – STUDIE FYLKESHUSET

Kunde: Rogaland fylkeskommune

Programmering og utvikling av eksisterende eiendom.
Illustrasjoner av Asplan Viak.

#Prosjektleder

2019 - pågår

Kanalpiren

Kunde: Hinna Park AS

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen AS og Acona AS

#Prosjektleder #SHA-koordinator

2021 - pågår

Madlalia

Kunde: Solon Eiendom

Utviklingsfase med ca. 100 boliger med høy kvalitet på Madla.

#Prosjektleder

2020 - pågår

ARK SITE 4016

Kunde: Smedvig Eiendom

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for bygg og anleggsbransjen.
Breeam sertifiseres til excellent, og Well til gold.
Totalt areal: 14.000 m2

#Prosjektleder #SHA-koordinator

2021 – 2023

Herfo DSD Bygget

Kunde: Herfo Finans

Rehabilitering/oppgradering av det ærverdige DSD Bygget (kontorbygget bak det nye DSD Front) i sentrum som er eid av Yuhong J. Hermansen samt ombygging og etablering av nytt konsept for leietakere og gjester – arbeidsbaren «Vingtor».

#Prosjektleder #SHA-koordinator

2018 - pågår

Nybygg Lnett / Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av vernet rådhus til helsebygg.
Totalt areal: 14.500 m2

#Prosjektleder

2021

Kvitsøy fiskemottak

Kunde: Kvitsøy kommune

Rehabilitering av fiskemottak til forsamlingslokale og sesongbasert restaurant

#Prosjektleder #Byggherreombud #SHA-koordinator

2019 - 2021

Kongsgata 52-60

Kunde: Metier OEC AS

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig trebebyggelse Areal totalt: 3.500 m2

#Byggherreombud