Leietakerrådvinging

Vi er leietakernes rådgiver og samarbeidspartner i forbindelse med vurdering av nye leieforhold, søk- og flytteprosess. I dag bistår vi særlig leietakerne med å følge opp det byggetekniske når lokalene tilpasses bedriftens ønsker og behov, men vi kan også bistå med brukermedvirkning og prosess i kundens egen organisasjon i forbindelse med flytteprosesser.

Tjenester

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Er det noe du lurer på – ta kontakt med oss.