Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsfasen skjer i forkant av alle byggeprosjekter. Denne fasen er en kreativ og viktig prosess hvor vi legger grunnlaget for prosjektet. Paxon har prosjekteringsledere som tar ansvar for å lede og strukturere opp denne fasen, slik at samarbeidet med alle involverte parter i prosjektet fungerer. Vi har prosjekteringsledere som sørger for at prosjektet ivaretar grensesnittet mellom prosjekterende og de som sørger for tverrfaglig kontroll. Vi sørger for at alle kvalitetskrav og brukertilpasninger blir ivaretatt. I tillegg følger vi opp lover, forskrifter og myndighetskrav. Paxons ambisjon er at ytelsesomfanget skal være klart definert og tilpasset kundens behov i denne fasen.

Tjenester

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Er det noe du lurer på – ta kontakt med oss.