Byggherreombud

Dersom prosjektet er en totalentreprise, vil byggherreombudet være byggherren sin prosjektleder i byggeperioden. Byggherreombudet er byggherrens høyre hånd under utførelse og påser at entreprenøren utøver sin del av kontrakten. Paxons byggherreombud følger opp kontrakt og rådgir byggherren under hele byggeperioden. Vi gjennomfører byggherremøter, følger opp og evaluerer entreprenørens løsninger og kvaliteter, gjennomfører overtakelse og påser at all nødvendig FDV-dokumentasjon leveres i henhold til avtalt tid og innhold.

Tjenester

Kontakt

Vi er et konsulentselskap som bistår kunder med prosjektledelse og annen rådgiving innen prosjektadministrasjon for bygg- og anleggsbransjen. Er det noe du lurer på – ta kontakt med oss.