2020 - pågår

K2 Bolig – Otterbeck Kvartalet

Kunde: K2 Bolig AS

Boligprosjekt med 37 leiligheter og en Coop Extra-butikk på hjørnetomten mellom Jens Otterbechs vei og Randabergveien på Byhaugen.

#Prosjektleder   #SHA

2019 - pågår

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – STUDIE FYLKESHUSET

Kunde: Rogaland fylkeskommune

Programmering og utvikling av eksisterende eiendom.

#Prosjektleder

2019 - pågår

Kanalpiren

Kunde: Hinna Park AS

Ombygging / tilpasninger og utbedringer av ca. 16.000m2, derav nye kontorarealer for Bouvet AS, Olavstoppen AS og Acona AS

#Prosjektleder #SHA

2021 - pågår

Madlalia

Kunde: Solon Eiendom

Utviklingsfase med ca. 100 boliger med høy kvalitet på
Madla.

#Prosjektleder

2020 - pågår

ARK SITE 4016

Kunde: Smedvig Eiendom

Nytt kontorbygg– første nybygg til etablering av klynge for bygg og anleggsbransjen.
Breeam sertifiseres til excellent, og Well til gold.
Totalt areal: 14.000 m2

#Prosjektleder #SHA

2019 - pågår

NORDSJØ KONTORPARK

Kunde: Base Property AS

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2019

KVEDNATUNET

Kunde: Grønhaug Eiendom AS

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

Kunde: Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

2019 - pågår

AKSDALBYGGET

Kunde: Eikeskogvegen AS

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. Bygget skal inneholde kontorer til Rambase og kontor og produksjonslokaer til Ydra.

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder   #SHA   #Prosjekteringsledelse 

2021 - pågår

Herfo DSD Bygget

Rehabilitering/oppgradering av det ærverdige DSD Bygget (kontorbygget bak det nye DSD Front) i sentrum som er eid av Yuhong J. Hermansen.

#Prosjektledelse

2018 - pågår

Nybygg Lnett / Sandnes Helsepark

Nytt kontorbygg og rehabilitering/ombygning av vernet rådhus til helsebygg.
Totalt areal: 14.500 m2

#Prosjektleder

2021

Kvitsøy fiskemottak

Kunde: Kvitsøy kommune

Rehabilitering av fiskemottak til forsamlingslokale og sesongbasert restaurant

#Prosjektleder #Byggherreombud #SHA

2019 - 2021

Kongsgata 52-60

Kunde: Metier OEC AS

Kontorbygg – rehabilitering og nybygg. Verneverdig trebebyggelse Areal totalt: 3.500 m2

#Byggherreombud

2019 - 2021

SÆVAREID FISKEANLEGG

Kunde: AS Sævareid fiskeanlegg

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann.
Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA