Referanser Haugesund

2019 - pågår

NORDSJØ KONTORPARK

Kunde: Base Property AS

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2019

KVEDNATUNET

Kunde: Grønhaug Eiendom AS

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

Kunde: Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

2019 - 2022

> AKSDALBYGGET

Kunde: Eikeskogvegen AS (Hatteland)

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. Bygget inneholder parkeringskjeller, kontorer til Rambase, Inosa og kontor og produksjonslokaler til Ydra.

Et enestående bygg som også inneholder sitt eget Autostorelager og proff lakk-kabin

Takterrasse til ansatte.

Bygget er utviklet med stor fokus på miljø og bærekraft. Egen solcellepark, stor energibrønnpark og eget reservestrømsaggregat om all strøm skulle bli borte.

Se video om Aksdalbygget

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder   #SHA   #Prosjekteringsledelse 

2019 - 2021

SÆVAREID FISKEANLEGG

Kunde: AS Sævareid fiskeanlegg

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann.
Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA