Referanser Haugesund

2019 - pågår

NORDSJØ KONTORPARK

Kunde: Base Property AS

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

2019

KVEDNATUNET

Kunde: Grønhaug Eiendom AS

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

Kunde: Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA

2019 - pågår

AKSDALBYGGET

Kunde: Eikeskogvegen AS

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. Bygget skal inneholde kontorer til Rambase og kontor og produksjonslokaer til Ydra.

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder   #SHA   #Prosjekteringsledelse 

2019 - 2021

SÆVAREID FISKEANLEGG

Kunde: AS Sævareid fiskeanlegg

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann.
Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA