Referanser Haugesund

2024

Seashore Land

Kunde: Seashore Land AS

Tidligere Bremnes Seashore. Grunnarbeid/byggemodning (ferdigstilt). Oppgradering Trovågvegen (ferdigstilt).
Nytt Veikryss (pågår). Utvidelse av oppdrettsanlegg. (Forprosjekt)

#Prosjektleder #Byggeleder #SHA-koordinator (KP/KU)

2021-2027

Haraldsvang skole og flerbrukshall

Kunde: Haugesund kommune

Haugesund kommune skal bygge ny ungdomsskole for 720 elever. I tillegg skal det bygges en dobbel flerbrukshall (tilsvarende 2 håndballflater). Som en del av prosjektet skal uteområdene også oppgraderes.

#Byggherreombud

2023-2024

Vestre Svanholmen 3

Kunde: Laerdal Medical

Tidligere lagerhall som blir omgjort til Laerdal Medicals fabrikk, kontorbygget tilpasses, og en ny kantine blir en del av oppgraderingen.

#Prosjektleder #Leietaksrådgiver #Assisterende Prosjektleder #Anleggsleder #HMS Leder 

2024

Helse Fonna – ByggHaugesund2020 Byggetrinn 2

Kunde: Helse Fonna HF Sjukehus / Metier

Rivning av eksisterende bygningsmasse, nybygg i sju etasjer, påbygg av tre tilleggsetasjer på S-blokk, ombygging og innredning i eksisterende sykehus.

#SHA-koordinator

2019 - pågår

NORDSJØ KONTORPARK

Kunde: Base Property AS

Kontorlokaler på 15.000 kvadratmeter og nær 700 kontorplasser. Byggetrinn 1 er ferdig.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA-koordinator

2019

KVEDNATUNET

Kunde: Grønhaug Eiendom AS

Et moderne boligprosjekt med beliggenhet ved turparadiset Djupadalen. Området skal bygges ut i flere trinn. Paxon var involvert i første byggetrinn.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA-koordinator

LERØY SJØTROLL KJÆRELVA

Kunde: Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS

Nytt settefiskanlegg på Fitjar med RAS anlegg – 12 nye avdelinger fra klekkeri til postsmolt, vaksinasjonsplattform, administrasjonsbygg m/kontorer og hybler, slambehandlingsanlegg.

#Byggherreombud    #Prosjektleder #Byggeleder    #SHA-koordinator

2019 - 2022

AKSDALBYGGET

Kunde: Eikeskogvegen AS (Hatteland)

Nytt kombinasjonsbygg i Aksdal Næringspark. inkludert parkeringskjeller, samt kontor- og produksjonslokaler. Bygget er unikt med sitt eget Autostorelager og profesjonelle lakk-kabin. Takterrasse for ansatte. Stor vekt på miljøvennlighet og bærekraft gjennom egen solcellepark, energibrønnpark og reservestrømsaggregat. Se video om Aksdalbygget her.

#Byggherreombud    #Prosjektleder  #Byggeleder   #SHA-koordinator    #Prosjekteringsledelse

2019 - 2021

SÆVAREID FISKEANLEGG

Kunde: AS Sævareid fiskeanlegg

Vannbehandlingsanlegg i ferskvann.
Nytt vannbehandlingsanlegg, rensing av inntaksvann 85m³/min ved bruk av trommelfiltre, ozon og UV.

#Prosjektleder    #Byggeleder    #SHA-koordinator